ATS2020 pähkinänkuoressa

ATS2020 Assessment of Transversal Skills – Taito oppia on yhdentoista EU-maan Erasmus+ toimintatutkimushanke, Suomen toteuttaja TRIM-tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto.

Tutkimuskohde: Laaja-alaisten osaamisten oppiminen, niihin liittyvä suunnittelu ja osaamisen arviointi digitaalisia työtapoja hyödyntäen (e-portfolio). Rajoja ylittävän opetuksen suunnittelu työllistää, samoin arvioinnin toteuttaminen. Näihin tuomme apua. Kohde voi olla monialainen oppimiskokonaisuus, ilmiöjakso tai rajoja ylittävä projekti.

Toimintatutkimushankkeemme puolesta tarjoamme:

 • suunnittelumallin (My Learning Cycle, sovitettuna koulun tarpeisiin)
 • suunnittelutyön valmentavaa tukea ja sparrausta opettajille
 • oppilaiden osallisuuden toteuttamisen ideapankin
 • oppiainerajoja ylittävän opetuksen käytännön hallinnan menetelmiä
 • pedagogisen struktuurin rakentamiseen tukea
 • ideoita ja tukea opetusteknologian hyödyntämiseen
 • pohjia oppilaiden ohjeistamiseen ja ohjaukseen
 • apua arvioinnin rakentamiseen (menetelmät, työkalut, prosessi)
 • dokumentointia ja mallintamista jatkoa varten (mm. reflektointi: mitä säilytetään, mitä parannetaan)
 • valmentavaa koulutusta tulosten pohjalta tutkimusjakson jälkeen (myös verrokkiluokkien opettajille).

Halutessaan koulut voivat toteuttaa myös opetusteknologian käyttötaitoja selvittävät kyselyt: rehtereille Ropeka, opettajille Opeka ja oppilaille Oppika (ylläpitäjä Tampereen yliopisto yhteistyökumppaneineen). Ks. lisätietoja näistä.

Tutkimuksen puolesta keräämme tietoa (mm. anonyymit alku- ja loppukyselyt), sovimme tutkimusluvat normaalin käytännön mukaisesti. Tuotoksina jaamme vertailutietoja ja toteutusmalleja eri maista.

Tukiaineistot:

 • tuotamme tukisivuston, josta löytyy työkaluja yllä lueteltuihin sekä aineistopankki ideoitten kierrättämiseen
 • seuraamme aihepiirin julkaisuja ja jaamme aiheeseen liittyviä hyviä aineistoja, kuten tuore opas Repullinen vinkkejä – opas monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin www.monialaiset.fi/, jonka ovat tuottaneet OPH-rahoitteinen Otavan Opiston OPS-hautomo-hanke ja Espoon kaupunki
 • järjestämme mahdollisuuksia vaihtaa kokemuksia kollegoiden kanssa (esim. verkkotapaamisia, juttuja toteutuksista).

Lataa tämä esite PDF-muodossa: ats2020tutkimushanke.

voila_capture-2017-01-13_10-32-39_ap